Plank

From LinguisticsOfTemperature

Jump to: navigation, search

Prof. Frans Plank

Professor of Linguistics and English Language, Department of Linguistics University of Konstanz, Konstanz, Tyskland.

Professor Plank är en världsledande och mångfacetterad språktypolog, huvudredaktör för den viktigaste språktypologiska tidskriften ”Linguistic Typology”. Han ledde projektet ”Sinneswahrnehmung in Sprache und Literatur” inom ett SFB-finansierat projekt ”Literatur und Anthropologie” med en fokus på betydelsen hos uttryck för sinnesförnimmelser tvärs över språk, som var en av inspirationskällorna för Koptjevskaja Tamms nuvarande VR-finansierade projekt.

Personal tools